BRUTAAL


Deze website is voorlopig nog in aanbouw.

Er zijn al heel wat pagina's aangemaakt en we kijken er naar uit om ze allemaal met onze ideeën te vullen! voorlopig vind je al de volgende pagina's:

We kijken er naar uit deze website nog verder uit te bouwen althans dat is de bedoeling. Er is recent ookal het eerste verhaal van Brutaal verschenen over privacy!

Bovenal is deze website dus een project om onze taal en onze acties een beetje meer te kleuren! veel plezier hiermee!