BRUTAAL

Deze website is voorlopig nog in aanbouw.

Het doel van de website zal flou zijn en variëren. Het doel valt voornamelijk binnen de titel: iets over taal, iets over iets brutaal, iets over brutale taal. Bijvoorbeeld:

Althans dat is de bedoeling. Bovenal is deze website een project van ons om na te denken over waar taal zelf brutaal kan zijn en hoe brutaal zijn verweven kan zijn met taal. Uiteraard zijn dit dan ook onze reflecties die niet kaderen binnen enig taalwetenschappelijk onderzoek. Zoals bij alles op het internet: doe je eigen onderzoek en vorm zelf jouw eigen ideeën.

Alvast veel plezier hiermee in de toekomst!